Mentorordningen er forbeholdt medlemmer af EXENET.

Udfyld skemaet nedenfor med dine oplysninger, hvis du ønsker en mentor.

Som medlem af EXENET koster det kr. 3.000,00 (ex. moms) at deltage i mentordningen som mentée. Forløbet strækker sig over 12 måneder.

Du vil blive kontaktet vedrørende valg af mentor. Betaling finder sted, når du og din mentor har sagt ja til at indlede forløbet. Der kan i særlige tilfælde foretages et nyt match.

Navn

Stilling / jobtitel

Virksomhed

Virksomhedsadresse

Faktureringsadresse

Evt. privatadresse

Telefon

Mailadresse

Alder

Hvis du er leder: Hvor mange personer er du ansvarlig for som leder? Hvor længe har du haft lederansvar?

Joberfaring (nuværende og tidligere jobs)

Formel uddannelse

Hvorfor er du interesseret i at deltage i EXENET’s mentorprogram?

Hvad ønsker du at opnå ved at deltage i mentorprogrammet? Hvilke emner kunne du specielt tænke dig at drøfte med en mentor?

Hvilke forventninger har du til en mentor?

Ønsker du mandlig eller kvindelige mentor?

Øvrige kommentarer? Evt. ønsker til fremtidige karriere?

 
 
 
 
Tilbage til forsiden