Strategi & Ledelse
Karriere
Visionsledelse
Ledelsestendenser
Fremtidens ledelse
Personlig & faglig udvikling

 

Den kvindelige leders forum for videndeling.

EXENET er et landsdækkende netværk primært målrettet kvindelige ledere, før-ledere, specialister og talenter fra en bred vifte af brancher og fagområder.

Læs her mere om EXENET's inspirationsarrangementer
Eva Stenby, gruppeleder for EXENET gruppe 3 i København

”Netværket har igennem mange år givet mig en værdifuld mulighed for at opbygge, udvide og vedligeholde mit personlige netværk bredt i dansk erhvervsliv. EXENET tilbyder en struktur, der hjælper mig til at indhente ny viden og erfaring, samtidig med at jeg løbende styrker mit personlige ’netværks-beredskab’. EXENET skaber plads til både de store strategiske diskussioner og de nære fortrolige delinger."

Eva Stenby, Direktør, Carlsen&E, og gruppeleder for EXENET gruppe 3 i København

 
Lise Kilsgaard, gruppeleder for EXENET gruppe 9 i København

”For mig har den største værdi været deltagelse i gruppemøderne, hvor vi på et fortroligt plan drøfter alt fra personlig ledelsesstil til sparring omkring aktuelle problemstillinger såsom svære samtaler med f.eks. chefen eller medarbejderen. EXENET har givet mig mulighed for at møde andre med samme udfordringer men med en anden baggrund og dermed ofte en anden vinkel til håndteringen af sådanne udfordringer.”

Lise Kilsgaard, Transactional Advisor, Specialist, Vestas, og gruppeleder for EXENET gruppe 9 i København
Elsebeth Lillienschiold, gruppeleder for EXENET gruppe 1 I København

Et professionelt netværk er hele investeringen værd. Jeg prioriterer vores møder i Exenet 1 meget højt og arrangerer så vidt muligt mine mange rejser og møder, så jeg kan have en høj mødeprocent. Vi er kun kvinder i Exenet 1 og vores baggrunde er vidt forskellige. Det betyder, at jeg herigennem har mødt meget interessante kvinder på højt professionelt niveau, som jeg ellers ikke lige var faldet over. Selv er jeg også med i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Gruppe 24), hvilket jeg også prioriterer vældig højt. Men der er helt forskellige gevinster ved de to netværk. I Exenet 1 har vi en meget høj grad af fortrolighed, hvilket betyder at vi generelt lægger alle kort på bordet og er hudløst ærlige. Vi bruger vores møder dels på interessante og relevante emner primært af ledelsesmæssig karakter, men også på at sparre omkring individuelle udfordringer af forskellig karakter. Når jeg forlader vores møder, er jeg altid opstemt, føler mig inspireret og oplever, at jeg selv har været med til at gøre en forskel.

Elsebeth Lillienschiold, Director Travel Retail Nordic & Baltic og gruppeleder for EXENET gruppe 1 i København
Henriette Kahré Freris, gruppeleder for EXENET gruppe 5 i København

”Det har givet mig adgang til et kæmpe stort, nyt netværk i helt andre brancher end min egen. Jeg møder kloge, spændende mennesker, som giver mig nye perspektiver og syn på vigtige emner inden for forretningsudvikling, ledelse og andre områder, de brænder for.”

Henriette Kahré Freris, Vækstkonsulent, Væksthus Hovedstadsregionen, og gruppeleder for EXENET gruppe 5 i København
Susanne Hauzmann, gruppeleder for EXENET gruppe 2 i København

”Jeg får inspiration fra andre ledere, holdes ajour med de sidste nye ledelsestrends og hører hvorledes andre ledere samskaber ledelse på en måde, der giver værdi for borgerne. Det specielle ved EXENET er den store diversitet mellem medlemmerne. Det gør netværket til et spændende forum, hvor mange forskellige idéer og tanker sættes i spil på en ny og innovativ måde. At få indblik i andre lederes måder at udøve ledelse på, giver mig personligt ekstra energi og motivation i mit daglige arbejde som offentlig leder.”

Susanne Hauzmann, leder af Sundhedsteam, Sundhedscenter Tårnby, gruppeleder for EXENET gruppe 2 i København  
 
www.wildside.dk